Skip to main content

ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΞΕΧΑΣΕΙΣ  Όροι και Προϋποθέσεις

Ημερομηνία έναρξης: 13 Ιουλίου 2018


Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις ("Όροι", "Όροι και Προϋποθέσεις") προτού χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Να μην με ξεχάσεις και τον ιστότοπο (η "Υπηρεσία") που λειτουργεί από την κοινοπραξία του προγράμματος Να μην με ξεχάσεις ("Εμείς" ή "μας"). Η κοινοπραξία αποτελείται από 5 διεθνείς οργανισμούς: edEUcation ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο), WBS Schulen (Γερμανία), UDAF de la Charente (Γαλλία), A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Κύπρος) και  English Unlimited Sp.zo.o (Πολωνία).

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με τους παρόντες  Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των Όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Αγορά

Το πρόγραμμα Να μην με ξεχάσεις χρηματοδοτείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου το προϊόν είναι ελεύθερο να χρησιμοποιηθεί και δεν απαιτεί αγορά.

Διαθεσιμότητα, σφάλματα και ανακρίβειες

Ενημερώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σχετικά με την Υπηρεσία. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που διατίθενται στην Υπηρεσία μας μπορεί να περιγράφονται ανακριβώς ή να μην είναι διαθέσιμες και ενδέχεται να παρατηρήσουμε καθυστερήσεις στην ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με την Υπηρεσία. Συμφωνείτε ρητά ότι οποιαδήποτε τέτοια προσφορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας δεν αποτελεί νομική προσφορά ικανή να προσελκύσει νομικές συνέπειες.

Δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που αφορούν προϊόντα, των προδιαγραφών, της διαθεσιμότητας και των υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες και να διορθώσουμε λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η ενότητα "Διαθεσιμότητα, σφάλματα και ανακρίβειες" δεν θίγει τα ισχύοντα νομικά δικαιώματα.

Λογαριασμοί

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό μαζί μας, πρέπει να μας παρέχετε πληροφορίες που είναι ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν το κάνετε, συνιστά παραβίαση των Όρων, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας στην Υπηρεσία μας.

Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες κάτω από τον κωδικό πρόσβασής σας, είτε ο κωδικός σας είναι με την Υπηρεσία μας είτε με μια υπηρεσία τρίτου μέρους.

Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτους. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις λάβετε γνώση τυχόν παραβίασης της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη το όνομα άλλου προσώπου ή οντότητας ή όνομα που δεν είναι νόμιμα διαθέσιμο για χρήση, όνομα ή εμπορικό σήμα που υπόκειται σε οποιαδήποτε δικαιώματα άλλου προσώπου ή οντότητας εκτός από εσάς χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση ή όνομα που είναι προσβλητικό, χυδαίο ή άσεμνο. Συμφωνείτε ρητά ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις που κάνετε σχετικά.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η Υπηρεσία και το αρχικό της περιεχόμενο, χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της κοινοπραξίας Να μην ξεχάσεις και των δικαιοπαρόχων της. Η Υπηρεσία προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και των ξένων χωρών. Τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά μας ενδύματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της κοινοπραξίας Να μην ξεχάσεις.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την κοινοπραξία του Να μην με ξεχάσεις.

Η κοινοπραξία Να μην με ξεχάσεις δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η κοινοπραξία Να μην με ξεχάσεις δεν ευθύνεται άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, τα αγαθά ή υπηρεσίες διαθέσιμες σε ή μέσω τέτοιων δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους Όρους, τις Προϋποθέσεις και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους που επισκέπτεστε.

Τερματισμός

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό αν παραβιάζετε τους Όρους.

Κατά τον τερματισμό, το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας θα σταματήσει αμέσως. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Όλες οι διατάξεις των Όρων, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν μετά τον τερματισμό, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθύνης από την εγγύηση, αποζημίωσης και περιορισμούς ευθύνης.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την κοινοπραξία Να μην με ξεχάσεις και τον δικαιοδόχο και τους δικαιοπάροχους της και τους υπαλλήλους, τους εργολάβους, τους αντιπροσώπους, τους αξιωματικούς και τους διευθυντές τους από και εναντίον οποιωνδήποτε απαιτήσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αμοιβές δικηγόρων), που προκύπτουν από α) τη χρήση και την πρόσβαση της Υπηρεσίας από εσάς ή οποιοδήποτε πρόσωπο που χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας και τον κωδικό πρόσβασης ή β) παραβίαση των Όρων.

Περιορισμό της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η κοινοπραξία Να μην με ξεχάσεις, ούτε οι διευθυντές της, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι πράκτορες, οι προμηθευτές ή οι συνεργάτες της, δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε έμμεση, επόμενη, ειδική, επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας κερδών, δεδομένων, χρήσης, υπεραξίας ή άλλων άυλων ζημιών που προκύπτουν από (i) την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας (ii) οποιαδήποτε συμπεριφορά ή περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου στην Υπηρεσία (iii) οποιοδήποτε περιεχόμενο που αποκτάται από την Υπηρεσία και (iv) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή τροποποίηση των μεταδόσεων σας ή του περιεχομένου σας, είτε βάσει εγγύησης, σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε οποιασδήποτε άλλης νομικής θεωρίας, ανεξάρτητα από το αν έχουμε ενημερωθεί για τη πιθανότητα τέτοιας ζημίας, και ακόμη και αν αποδειχθεί ότι ένα θεραπευτικό μέσο που παρατίθεται στο παρόν απέτυχε στον βασικό του σκοπό.

Αποποίηση ευθυνών

Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Η Υπηρεσία παρέχεται σε βάση "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητά ή σιωπηρά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή εκτέλεσης.

Η Κοινοπραξία Να μην με ξεχάσεις τα μέλη της, οι θυγατρικές της και οι δικαιοπάροχοί της δεν εγγυώνται ότι α) η Υπηρεσία θα λειτουργεί αδιάκοπα, ασφαλής ή διαθέσιμη σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή τοποθεσία β) οποιαδήποτε λάθη ή ελαττώματα θα διορθωθούν  γ) η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά ή δ) τα αποτελέσματα της χρήσης της Υπηρεσίας θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας.

Εξαιρέσεις

Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτών των όρων, σε καμία περίπτωση η Κοινοπραξία Να μην με ξεχάσεις δεν θα είναι ποτέ υπεύθυνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για οποιαδήποτε έμμεση, παρεπόμενη, επακόλουθη, ειδική, τιμωρία ή παραδειγματική απώλεια ή ζημιών που προκύπτουν από, συνδέονται ή σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας, των Όρων, το αντικείμενο αυτών των Όρων, τη λήξη αυτών των Όρων ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σωματικών βλαβών, απώλειας δεδομένων, επιχειρήσεων, αγορών , την αποταμίευση, το εισόδημα, τα κέρδη, τη χρήση, την παραγωγή, τη φήμη ή την υπεραξία, αναμενόμενη ή μη, ή οικονομικές απώλειες, βάσει οποιασδήποτε θεωρίας για την ευθύνη (είτε με σύμβαση, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη ή οποιαδήποτε άλλη θεωρία ή νόμο ή δικαιοσύνη) σχετικά με οποιαδήποτε αμέλεια ή άλλο σφάλμα ή αδίκημα (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό βαριάς αμέλειας και θεμελιώδους παραβίασης) από την Κοινοπραξία Να μην με ξεχάσεις ή οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο είναι υπεύθυνη η Κοινοπραξία Να μην με ξεχάσεις , ακόμη και αν η Κοινοπραξία Να μην με ξεχάσεις έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών ή ζημιών.

Κυβερνητικός νόμος

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθοριστεί κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Αν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, πρέπει να διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας.

Πολιτική Απορρήτου

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας. Συμφωνείτε ότι αποτελεί μέρος αυτών των όρων. Πρέπει να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.        

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.