Skip to main content

Политика за поверителност на личните данни

Дата на влизане в сила: 13 юли 2018 г.

Консорциумът "Незабравка", "ние" или "наш") управлява интернет страницата www.forgetmenotdigital.com ("Услугата").

Тази страница ви информира за нашите правила относно събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата Услуга, както и за избора, който сте направили относно тези данни.

Използваме вашите данни, за да предоставяме и подобряваме Услугата. Използвайки Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е определено друго в тази Политика за поверителност на личните данни, термините, използвани в тази Политика за поверителност, имат същите значения като тези в нашите Общи условия, достъпни на страницата www.forgetmenotdigital.com

Определения

Услуга

Под Услуга разбираме ползването на интернет страницата www.forgetmenotdigital.com управлявана от консорциума „Незабравка“

Лични данни

Лични данни означава данни за жив човек, който може да бъде идентифициран от тези данни (или от тази и друга информация, която е в наше притежание или е вероятно да попадне в наше притежание).

Данни за използването

Данни за използването са данни, събирани автоматично от използването на Услугата или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещението на страница).

Бисквитки

Бисквитките са малки пакети данни, съхранявани на Вашето устройство (компютър или мобилно устройство).

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни означава физическо или юридическо лице, което (самостоятелно или съвместно с други лица) определя целите и начина, по който се обработва или ще се обработва всяка лична информация.

За целите на настоящата Политика за поверителност, ние сме администратор на данни за Вашите лични данни.

Обработващ лични данни

Обработващ данни (или Доставчик на услуги) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Администратора на лични данни. Ние можем да използваме услугите на различни Доставчици на услуги, за да обработваме вашите данни по-ефективно.

Субект на данни (или потребител)

Субект на данни е всяко живо лице, което използва нашата Услуга и е субект на лични данни.

 

Събиране и използване на информация

Събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да Ви предоставим и подобрим нашата услуга.

Видове събирани данни

Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, може да поискаме от Вас да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка с Вас или за идентифицирането Ви ("Лични данни"). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • имейл адрес
 • Име и презиме
 • Бисквитки и данни за използването

Може да използваме Вашите лични данни, за да се свържем с Вас с бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да представлява интерес за Вас. Можете да се откажете от получаването на каквито и да е или всички тези съобщения от нас, като се свържете с нас.

Данни за използването

Също така може да събираме информация за начина, по който се осъществява достъп до Услугата и как се използва ("Данни за използване"). Тези Данни за използване може да включват информация, като например адреса на Вашия интернет протокол (напр. IP адрес), тип на браузъра, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, която посещавате, часа и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни от проследяване и бисквитки

Използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме дейността на нашата Услуга и да държим определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от интернет страницата и се съхраняват на вашето устройство. Технологиите за проследяване, които се използват, са също маяци, маркери и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата Услуга.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемате бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери на използвани бисквитки:

 • Сесийни бисквитки. Използваме сесийни бисквитки, за да управляваме нашата услуга.
 • Бисквитки за предпочитания. Използваме бисквитки за предпочитания, за да запомним Вашите предпочитания и различни настройки.
 • Бисквитки за сигурност. Използваме бисквитки за сигурност за подобряване на сигурността.

 

Използване на данни

Консорциумът Незабравка използва събираните данни с различни цели:

 • да предоставяме и поддържаме нашата услуга
 • да Ви уведомим за промени в нашата Услуга
 • да Ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата Услуга, когато изберете да го направите
 • да се осигури обслужване на клиенти
 • да правим анализ или да събираме информация, за да можем да подобрим нашата услуга
 • да следим използването на нашата Услуга
 • за откриване, предотвратяване и решаване на технически проблеми
 • да Ви предоставяме новини, специални оферти и обща информация, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация

 

Правно основание за обработване на лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни на физическите лица (ОРЗД)

Ако сте от Европейското икономическо пространство (ЕИП), правното основание за събиране и използване на личната информация, описана в настоящата Политика за поверителност, зависи от личните данни, които събираме, и конкретния контекст, в който ги събираме.

Консорциумът "Незабравка" може да обработва Вашите лични данни, защото:

 • Вие сте ни дали разрешение да го направим
 • Обработването е в нашите законни интереси и не нарушава правата Ви
 • спазва закона

Задържане на данни

Консорциумът „Незабравка“ ще запази вашите лични данни само за толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в тази Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите лични данни, доколкото това е необходимо, за да спазим нашите правни задължения (например, ако сме задължени да запазим вашите данни, за да спазваме приложимите закони), да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите правни споразумения и политики.

Консорциумът "Незабравка" също ще запази данните за използване за целите на вътрешен анализ. Данните за използването обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата Услуга, или ние сме правно задължени да запазим тези данни за по-дълги периоди от време.

Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително Лични данни, може да бъде прехвърляна и поддържана на компютри, разположени извън вашата държава, провинция, щат или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните може да се различават от тези, към които принадлежите.

Ако се намирате извън Обединеното кралство и изберете да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че ние прехвърляме данните, включително личните ви данни, в Обединеното кралство и ги обработваме там.

Вашето съгласие за тази Политика за поверителност, последвано от предоставянето на такава информация, представлява вашето съгласие за това прехвърляне.

Консорциумът „Незабравка“ ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират по сигурен начин и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и няма да се осъществи прехвърляне на Вашите лични данни към организация или държава, освен ако не са налице подходящи мерки за контрол, включително сигурността на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данни

Бизнес транзакция

Ако някоя от организациите, членуващи в "Незабравка", е включена в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени. Ще Ви уведомим, преди личните Ви данни да бъдат прехвърлени и да станат обект на друга Политика за поверителност.

Разкриване за правоприлагане

При определени обстоятелства, от консорциума „Незабравка" може да се изисква да разкрие вашите лични данни, ако това е необходимо по закон или в отговор на валидни искания от публични органи (напр. съд или правителствена агенция).

Законни изисквания

Консорциумът „Незабравка“ може да разкрие вашите лични данни с убеждението, че такова действие е необходимо за:

 • да се изпълни законово задължение
 • да защитава правата или собствеността на Консорциума
 • да се предотвратят или разследват евентуални грешки във връзка с Услугата
 • да се защити личната безопасност на потребителите на Услугата
 • да се защити правна отговорност

 

Защита на данни

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод за предаване по интернет, или методът на електронно съхранение е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

 

Вашата защита на лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни на физическите лица (ОРЗД)

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните. Консорциумът "Незабравка" има за цел да предприеме разумни стъпки, за да Ви позволи да коригирате, промените, изтриете или ограничите използването на Вашите лични данни.

Ако желаете да бъдете информирани какви лични данни държим за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

 • Право на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за Вас. Когато е възможно, можете да получите достъп до, да актуализирате или да поискате изтриване на Вашите лични данни директно в секцията настройки на профила си. Ако не можете да извършите тези действия сами, моля свържете се с нас, за да ви помогнем.
 • Право на коригиране. Имате право да коригирате вашата информация, ако тази информация е неточна или непълна.
 • Право на възражение. Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни.
 • Право на ограничаване. Имате право да поискате да ограничим обработването на вашите лични данни.
 • Право на преносимост на данните. Имате право да получите копие от информацията, която имаме за Вас в структуриран, машинно четим и често използван формат.
 • Право да оттеглите съгласието си. Също така имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато консорциумът „Незабравка“ разчита на Вашето съгласие да обработва вашата лична информация.

Имайте предвид, че може да поискаме от Вас да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на такива искания.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно събирането и използването на Вашите лични данни. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

 

Доставчици на услуги

Можем да наемем компании и физически лица извън консорциума, за да улесним нашите Услуги ("Доставчици на услуги"), за да предоставят Услугата от наше име, да извършват услуги, свързани с услугите, или да ни съдействат при анализирането на начина, по който се използва нашата услуга.

Тези доставчици имат достъп до Вашите Лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са длъжни да не ги разкриват или използват за друга цел.

Анализ

Можем да наемем доставчици на услуги извън консорциума за мониторинг и анализ на използването на нашите услуги.

 • Google Анализ Google Анализ е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която следи и отчита трафика на уебсайта. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни за контекстуализиране и персонализиране на рекламите на собствената си рекламна мрежа.

Можете да се откажете от това, че сте направили дейността си в Услугата достъпна за Google Анализ, като инсталирате добавката за браузър за изключване на Google Анализ. Добавката не позволява на JavaScript на Google Анализ (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя информация с Google Анализ за активността при посещения.

За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уеб страницата "Поверителност на Google " и "Условия" https://policies.google.com/privacy? hl=еn

Заплащане

Проектът "Незабравка" се финансира с подкрепата на програма на Европейския съюз "Еразъм+" и като такъв продуктът е безплатен за ползване и не изисква плащания.

 

Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка от трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази трета страна. Силно ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол над и не поемаме отговорност за съдържанието, правилата за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

 

Поверителност при деца

Нашата услуга не се отнася към лица под 18 години ("Деца").

Не събираме съзнателно лична информация от лица под 18 години. Ако сте родител или настойник и сте наясно, че вашето дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас. Ако разберем, че сме събрали лични данни от деца без потвърждение на родителското съгласие, ще предприемем стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

 

Промени в тази Политика за поверителност

Можем да актуализираме периодично нашата Политика за поверителност. Ще Ви уведомим за всякакви промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим чрез имейл и/или видимо известие на нашата Услуга, преди промяната да стане ефективна и ще актуализираме "датата на влизане в сила" в горната част на тази Политика за поверителност.

Съветваме Ви да преглеждате периодично тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност са в сила, когато са публикувани на тази страница.

 

Връзка с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля свържете се с нас.