Skip to main content

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 13 lipca 2018


Partnerstwo Forget-me-not (“nas”, “my” albo “nasz/nasze”) prowadzi stronę internetową www.forgetmenotdigital.com (“Obsługa”).

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania
i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszego Serwisu
oraz o wyborach, które są związane z tymi danymi.

Wykorzystujemy Państwa dane w celu świadczenia i doskonalenia Usługi. Korzystając
z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką. O ile w niniejszej Polityce Prywatności nie określono inaczej, terminy używane w niniejszej Polityce Prywatności mają takie same znaczenie jak w naszych Warunkach i Postanowieniach, dostępnych pod adresem www.forgetmenotdigital.com

Definicje

Usługa

Serwis jest stroną internetową www.forgetmenotdigital.com prowadzoną przez Partnerstwo Forget-me-not.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają dane dotyczące osoby żyjącej, którą można zidentyfikować
na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji, które posiadamy lub które mogą wejść w nasze posiadanie).

Dane użytkowania

Dane o użytkowniku to dane zbierane automatycznie albo w wyniku korzystania z Usługi, albo z samej infrastruktury Usługi (np. czas trwania wizyty na stronie).

Cookies

Cookies to małe kawałki danych zapisanych na Twoim urządzeniu (komputerze
lub urządzeniu przenośnym).

Administrator danych

Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie
lub wspólnie lub w porozumieniu z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych.

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych.

Podmiot przetwarzający dane osobowe (lub Usługodawcy)

Podmiot przetwarzający dane (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną
lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora danych. Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców w celu bardziej efektywnego przetwarzania Państwa danych.

Podmiot danych (lub Użytkownik)

Podmiotem danych jest każda żywa osoba fizyczna, która korzysta z naszych usług i jest właścicielem Danych osobowych.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji do różnych celów, aby zapewnić
i ulepszyć nasze usługi dla Państwa.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Państwa o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do kontaktu lub identyfikacji ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować między innymi, ale nie tylko:

 • Adres email
 • Imię i nazwisko
 • Cookies i Dane o użytkowniku

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu przesyłania Państwu biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą być dla Państwa interesujące. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych lub wszystkich takich komunikatów, kontaktując się z nami.

Dane użytkowania

Możemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób Usługa jest dostępna
i wykorzystywana ("Dane użytkowania"). Dane użytkowania będą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane przez użytkownika strony naszej Usługi, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, niepowtarzalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane o śledzeniu i plikach cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu badania aktywności
w naszym serwisie i przechowywania pewnych informacji.

Cookies to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy, niepowtarzalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane z witryny internetowej
do przeglądarki użytkownika i przechowywane na jego urządzeniu. Technologiami śledzenia są również używane beacony, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizy naszych usług.

Mogą Państwo nakazać swojej przeglądarce blokowanie wszystkich plików cookie
lub wskazanie, kiedy plik cookie jest wysyłany.

Jeśli jednak nie zaakceptują Państwo plików cookie, mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania z niektórych części naszego Serwisu. Przykładowe Cookies:

 • Cookies sesji. Używamy je do obsługi naszych usług.
 • Cookies preferowane. Używamy ich, aby zapamiętać Państwa preferencje
  i różne ustawienia.
 • Cookies Bezpieczeństwa. Używamy ich dla celów bezpieczeństwa.

Wykorzystywanie danych

Partnerstwo Forget-me-not wykorzystuje dane dla różnych celów:

 • Aby świadczyć i utrzymywać nasze usługi
 • Aby powiadamiać Państwa o zmianach w naszym Serwisie
 • Aby umożliwić Państwu udział w interaktywnych funkcjach naszego Serwisu, gdy wyrażą Państwo na to zgodę
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Gromadzenie analiz lub cennych informacji, abyśmy mogli poprawić jakość naszych usług
 • Aby monitorować korzystanie z naszych usług
 • Aby wykrywać, zapobiegać i rozwiązywać problemy techniczne
 • Aby zapewnić Państwu wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje, chyba że zdecydowali się Państwo nie otrzymywać takich informacji

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Podstawa do zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności zależy od zbieranych przez nas danych osobowych
oraz specyficznego kontekstu, w jakim je zbieramy.

Partnerstwo Forget-me-not Consortium może przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ:

 • Udzielili nam Państwo zgody, abyśmy mogli to robić
 • Przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędnym celem Państwa praw.
 • Jest zgodne z prawem

Przechowywanie danych

Partnerstwo Forget-me-not będzie przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Państwa Dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania Państwa danych w celu zachowania zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów prawnych i polityk.

Partnerstwo Forget-me-not będzie również przechowywać Dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszych Usług, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych

Informacje o Użytkowniku, w tym Dane osobowe, mogą być przekazywane
i przechowywane na komputerach znajdujących się poza jurysdykcją danego państwa, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji Użytkownika.

Jeśli użytkownik znajduje się poza Wielką Brytanią i zdecyduje się przekazać nam informacje, należy pamiętać, że dane, w tym dane osobowe, są przez nas przesyłane do Wielkiej Brytanii i tam przetwarzane.

Zgoda użytkownika na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę użytkownika na takie przekazanie.

Partnerstwo Forget-me-not podejmie wszelkie uzasadnione kroki niezbędne do zapewnienia, że Państwa dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazanie Państwa danych osobowych do innej  organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że istnieją odpowiednie mechanizmy kontroli obejmujące bezpieczeństwo Państwa danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych

Transakcje handlowe

Jeżeli którykolwiek z partnerów jest zaangażowany w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane. Zawiadomimy o tym przed przekazaniem Państwa danych osobowych i poddaniem ich innej Polityce Prywatności.

Ujawnienie danych do celów egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach Partnerstwo Forget-me- not może być zobowiązane
do ujawnienia Danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na żądanie władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymogi prawne

Partnerstwo Forget-me-not może ujawnić Dane osobowe Użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne:

 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego
 • W celu ochrony i obrony praw lub własności Partnerstwa Forget-me-not
 • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
 • W celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usługi
  lub społeczeństwa
 • W celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Danych

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Prawa do ochrony danych osobowych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeśli są Państwo mieszkańcami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), mają Państwo pewne prawa do ochrony danych. Partnerstwo Forget-me-not  ma na celu podjęcie rozsądnych kroków, aby umożliwić Państwu skorygowanie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Państwa danych osobowych.

Jeśli chcą być Państwo poinformowani o tym, jakie dane osobowe posiadamy
na Państwa temat i jeśli chcą Państwo, aby zostały one usunięte z naszych systemów, prosimy o kontakt.

W pewnych okolicznościach przysługuje Państwu następujące prawo do ochrony danych osobowych:

 • Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy o Państwu. Jeśli tylko jest to możliwe, mogą Państwo uzyskać dostęp, zaktualizować
  lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie są Państwo w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania pomocy.
 • Prawo do sprostowania. Mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia. Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Państwa temat, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy Partnerstwo Forget-me-not polegało na Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Zwracamy uwagę, że możemy poprosić Państwa o weryfikację tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby.

Przysługuje Państwu ponadto prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych
w sprawie gromadzenia i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)- w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby prywatne w celu ułatwienia świadczenia Usługi ("Usługodawcy"), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy nam w analizie sposobu korzystania z Usługi.

Te strony trzecie mają dostęp do Państwa Danych osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania
lub niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania
i analizy korzystania z naszych usług.

 • Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Można zrezygnować z udostępniania Google Analytics swojej aktywności
w Usłudze poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki Google Analytics. Dodatek uniemożliwia JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) dzielenie się z Google Analytics informacjami o aktywności odwiedzin.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy? hl=en

Remarketing zachowań

Konsorcjum Forget-me-not Consortium korzysta z usług remarketingowych w celu reklamowania się na stronach internetowych osób trzecich, po tym jak odwiedzili Państwo nasz Serwis. My i nasi dostawcy zewnętrzni używamy plików cookie
do informowania, optymalizacji i obsługi reklam w oparciu o Państwa wcześniejsze wizyty w naszym serwisie.

 • Twitter Usługa remarketingu na Twitterze jest świadczona przez Twitter Inc. Można zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Twittera, postępując zgodnie z ich instrukcjami: https://support.twitter.com/articles/201

Więcej informacji na temat praktyk i zasad ochrony prywatności na Twitterze można znaleźć na stronie Polityka prywatności: https://twitter.com/privacy

 • Facebook Usługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc. Więcej informacji na temat reklamy opartej na zainteresowaniach można znaleźć na Facebooku, odwiedzając tę stronę: https://www.facebook.com/help/16496

Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Facebooka, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami na Facebooku: https://www.facebook.com/help/56813

Facebook przestrzega zasad samoregulacji dla reklamy behawioralnej
w Internecie, ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Można również wycofać się z Facebooka i innych uczestniczących firm poprzez Digital Advertising Alliance w USA; http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/, lub zrezygnować z używania ustawień urządzenia mobilnego.

Więcej informacji na temat praktyk prywatności Facebooka można znaleźć
w Polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/exp

Płatności

Projekt Forget-me-not jest finansowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ i jako taki produkt jest darmowy w użyciu i nie wymaga żadnych płatności.

Link do innych stron

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Po kliknięciu na link strony trzeciej, zostaną Państwo przekierowani na stronę tej strony trzeciej. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług osób trzecich.

Prywatność dzieci

Nasz Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 18 roku życia ("Dzieci").

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli są Państwo rodzicami lub opiekunami i wiedzą Państwo, że Państwa dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach powiadomimy Państwa, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Państwa pocztą elektroniczną i/lub za pośrednictwem widocznego ogłoszenia w naszym Serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy "datę wejścia w życie" na górze niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na tej stronie.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy
o kontakt z nami.